เมนูหลัก

การใช้งานเลเยอร์

รู้จักกับเลเยอร์
   เลเยอร์เปรียบเสมือนแผ่นพลาสติกใสที่ประกอบด้วยข้อความหรือรูปภาพ ที่นำมาว่างเรียงซ้อนกันจนกลายเป็นชิ้นเดียว โดยภาพในเลเยอร์บนจะบังเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง
การใช้เลเยอร์ช่วยให้เราสามารถแก้ไขภาพแต่ละส่วนได้ง่ายและเป็นอิสระขึ้น  โดยไม่ต้องแก้ไขทั้งหมด อีกทั้งยังสามารถสลับลำดับการซ่อนและแสดงเลเยอร์ได้
 เราสามารถใช้งานและจัดการเลเยอร์ต่างๆ ได้โดยผ่านพาเลท Layers ( คลิกเมนู Window > Layers หรือกดแป้น F7)  เช่น การเลือก การเปลี่ยนลำดับ การซ่อน/แสดง การเพิ่ม/ลด เป็นต้น
 

 

  1. รูปแบบผสมเลเยอร์ 8. สร้างเลเยอร์ใหม่
 2. ความโปร่งใสของภาพ 9. สร้างเลเยอร์เซ็ต
 3. ความโปร่งใสของภาพในเลเยอร์ 10. สร้างเลเยอร์สำหรับปรับสีภาพ
 4. เลเยอร์ที่กำลังเลือก 11. สร้างเลเยอร์มาสก์
 5. ชื่อเลเยอร์  12. ใส่เอฟเฟ็กต์ให้เลเยอร์
 6. สัญลักษณ์ล็อคเลเยอร์ 13. ลิงก์/ยกเลิกลิงก์
 7. ลบเลเยอร์ 14. ซ่อน/แสดงเลเยอร์
  15. รูปแบบการล็อคเลเยอร์
การใช้คำสั่งจัดการกับเลเยอร์
การสร้างเลเยอร์ใหม่
 เราสามารถสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาซ้อนเลเยอร์ที่มีอยู่แล้วได้ โดยคลิกปุ่ม         ซึ่งเลเยอร์ที่สร้างใหม่จะมีพื้นหลังแบบโปร่งใสเสมอและจะมีชื่อ Layer1,Layer2 , Layer3  ตามลำดับ


สร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยการก๊อปปี้และวางภาพ
 การสร้างเลเยอร์ใหม่ด้วยการก๊อปปี้และวางภาพได้อีกด้วย โดยจะต้องลำดับเลเยอร์ที่ต้องการสร้างก่อน ซึ่งเลเยอร์ใหม่ที่สร้างขึ้นมาถูกวางด้านบนเลเยอร์ที่เลือก จากนั้นให้คลิกคำสั่ง Edit > Paste

 

 

 การเลือกเลเยอร์ใช้งาน
 การเลือกเลเยอร์เพื่อนำมาใช้งานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปรับสี/แสงเงา,การย่อ/ขยายภาพ,การเคลื่อนย้าย/ปรับรูปทรง และการแก้ไขภาพ สามารถทำได้ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี้
1. เลือกเลเยอร์เดียว ทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์นั้นๆ

 

  2. เลือกหลายเลเยอร์ที่อยู่ติดกัน ทำได้โดยคลิกที่เลเยอร์แรก จากนั้นกดแป้น Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่เลเยอร์สุดท้าย

 


 3. เลือกหลายเลเยอร์ที่ไม่ได้อยู่ติดกัน ทำได้โดยกดแป้น Ctrl ค้างไว้ แล้วคลิกเลือก เลเยอร์ที่ต้องการ

 

 การลบเลเยอร์
 เลเยอร์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเราสามารถลบทิ้งได้ด้วยกัน 3 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 เลือกเลเยอร์แล้วคลิกปุ่ม
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบ
 2. คลิกปุ่ม
 3. คลิกปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการลบ

 

 

วิธีที่ 2 ลากเลเยอร์ทับปุ่ม         การลบเลเยอร์วิธีนี้สามารถทำได้โดยคลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการลบแล้วลากเมาส์ไปทับปุ่ม         ซึ่งเลเยอร์จะถูกลบทันทีโดยไม่ถามความต้องการลบ  ดังภาพ

 

 

 

 

 

 

 


วิธีที่ 3 ใช้คำสั่ง Delete Layer โดยคลิกเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการลบ และเลือกคำสั่ง Delete Layer

 

 

 

 


การเปลี่ยนชื่อเลเยอร์
 เลเยอร์แต่ละเลเยอร์สามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นได้ซึ่งวิธีการเปลี่ยนชื่อ
เลเยอร์ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
 วิธีที่ 1 ดับเบิลคลิกชื่อเลเยอร์ ทำได้โดยดับเบิลคลิกบนชื่อของเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่แล้วกดแป้น Enter

 

 

 

 


 วิธีที่ 2 ใช้คำสั่ง Layer Properties
1. คลิกเมาส์ขวาบนเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกคำสั่ง Layer Properties
2. พิมพ์ชื่อใหม่ในช่อง Name
3. คลิกปุ่ม OK

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนลำดับเลเยอร์
 การเปลี่ยนลำดับการแสดงของเลเยอร์ได้ แต่การเปลี่ยนลำดับแสดงเลเยอร์จะส่งให้ภาพบนเลเยอร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย เนื่องจากภาพบนเลเยอร์ที่อยู่ชั้นบนสุดจะบังภาพบน
เลเยอร์ที่อยู่ชั้นล่างไปตามลำดับ เราสามารถเปลี่ยนลำดับของเลเยอร์ใหม่ได้ 2 วิธีดังนี้
 วิธีที่ 1 คลิกลากย้ายลำดับเอง
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
 2. ลากไปยังตำแหน่งใหม่ โดยจะปรากฏเส้นสีดำทึบซึ่งเป็นเส้นแสดงตำแหน่งใหม่ สามารถลากวางก่อนหรือหลังเลเยอร์ที่ต้องการได้

 

 

 

 

 วิธีที่ 2 ใช้คำสั่งจัดลำดับเลเยอร์
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการเปลี่ยนลำดับ
 2. คลิกเมนู Layer > Arrange
 3. คลิกเลือกวิธีการย้ายลำดับ
 Bring to Front  ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นบนสุด  หรือกดคีย์ลัด Shift+Ctrl+]
 Bring Forward เลื่อนเลเยอร์นี้ขึ้น 1 ชั้น Bring Forward หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+]
 Send Backword เลื่อนเลเยอร์นี้ลงไป 1 ชั้น หรือกดคีย์ลัด  Ctrl+[
 Send to Back ย้ายเลเยอร์ไปไว้ชั้นล่างสุด หรือกดคีย์ลัด  Shift+Ctrl+[


การซ่อนและแสดงเลเยอร์
 บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องซ่อนภาพบนเลเยอร์เพื่อความสะดวกในการแก้ไขเลเยอร์ที่ถูกบัง ซึ่งทำได้โดยคลิกที่รูปตา          หน้าเลเยอร์ แต่หากต้องแสดงภาพบนเลเยอร์เหมือนเดิมก็สามารถทำได้โดยคลิกช่อง          หน้าเลเยอร์
การล็อคและปลดล็อคเลเยอร์
 คำสั่ง Lock เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สำหรับล็อคเลเยอร์ เพื่อไม่ให้มีการแก้ไขภาพบน
เลเยอร์นั้นๆ ได้จนกว่าจะปลดล็อคออก ซึ่งคำสั่ง Lock มีอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบ ดังนี้

 

 

 

 


 1.  Lock transparent ล็อคไม่ให้แก้ไขเกินขอบเขต
 2.  Lock image ล็อคไม่ให้แก้ไขแต่เคลื่อนย้ายได้
 3.  Lock position ล็อคไม่ให้เคลื่อนย้ายตำแหน่ง
 4.  Lock all ล็อคไม่ให้แก้ไขบนเลเยอร์
การลิงก์เลเยอร์
 ในกรณีต้องการย้ายหรือปรับรูปทรงของภาพในเลเยอร์ตั้งแต่ 2 เลเยอร์ขึ้นไปพร้อมๆ กันเราสามารถลิงก์เชื่อมโยงเลเยอร์เข้าด้วยกันไป โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. คลิกเลือกเลเยอร์ที่ต้องการจะลิงก์
 2. คลิกปุ่ม           เพื่อลิงก์เลเยอร์ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน หากต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ม      ซ้ำอีกครั้ง